Сграда Касиопея, Подземен етаж
Склад 01 - Свободен Склад 07 - Свободен Склад 08 - Продаден Склад 09 - Продаден Склад 10 - Продаден Склад 11 - Продаден Склад 12 - Продаден Склад 13 - Продаден Склад 14 - Продаден Склад 15 - Свободен Склад 16 - Свободен Склад 17 - Продаден Склад 18 - Продаден Склад 19 - продаден Склад 20 - Продаден Склад 21 - Свободен Склад 22 - Свободен Склад 23 - Продаден Склад 24 - Продаден Склад 25 - Продаден Склад 26 - Продаден Склад 27 - Продаден Склад 28 - Продаден Склад 29 - Продаден Склад 30 - Продаден Склад 31 - Свободен Паркомясто 03 - Продадено Паркомясто 04 - Продадено Паркомясто 05 - Продадено Паркомясто 06 - Продадено Паркомясто 07 - Продадено Паркомясто 08 - Продадено Гараж 12 - Продаден Гараж 13 - Продаден Гараж 14 - Продаден Гараж 15 - Продаден Гараж 16 - Продаден Гараж 17 - Продаден Гараж 18 - Продаден Гараж 19 - Продаден Гараж 20 - Продаден Гараж 21 - Продаден Гараж 22 - Продаден Гараж 23 - Продаден Гараж 24 - Продаден Гараж 25 - Продаден Склад 03 - Свободен Склад 04 - Свободен Склад 05 - Свободен Склад 06 - Свободен Склад 03 - Свободен

Склад 01 - Свободен

Склад 07 - Свободен

Склад 08 - Продаден

Склад 09 - Продаден

Склад 10 - Продаден

Склад 11 - Продаден

Склад 12 - Продаден

Склад 13 - Продаден

Склад 14 - Продаден

Склад 15 - Свободен

Склад 16 - Свободен

Склад 17 - Продаден

Склад 18 - Продаден

Склад 19 - продаден

Склад 20 - Продаден

Склад 21 - Свободен

Склад 22 - Свободен

Склад 23 - Продаден

Склад 24 - Продаден

Склад 25 - Продаден

Склад 26 - Продаден

Склад 27 - Продаден

Склад 28 - Продаден

Склад 29 - Продаден

Склад 30 - Продаден

Склад 31 - Свободен

Паркомясто 03 - Продадено

Паркомясто 04 - Продадено

Паркомясто 05 - Продадено

Паркомясто 06 - Продадено

Паркомясто 07 - Продадено

Паркомясто 08 - Продадено

Гараж 12 - Продаден

Гараж 13 - Продаден

Гараж 14 - Продаден

Гараж 15 - Продаден

Гараж 16 - Продаден

Гараж 17 - Продаден

Гараж 18 - Продаден

Гараж 19 - Продаден

Гараж 20 - Продаден

Гараж 21 - Продаден

Гараж 22 - Продаден

Гараж 23 - Продаден

Гараж 24 - Продаден

Гараж 25 - Продаден

Склад 03 - Свободен

Склад 04 - Свободен

Склад 05 - Свободен

Склад 06 - Свободен

Склад 03 - Свободен