Люлин Балатон 3, етаж 1
Гараж 1 Гараж 2 Гараж 3 Гараж 4 Гараж 5 Гараж 6 Гараж 7 Гараж 8

Гараж 1

Продаден

Гараж 2

Продаден

Гараж 3

Продаден

Гараж 4

Продаден

Гараж 5

Продаден

Гараж 6

Продаден

Гараж 7

Продаден

Гараж 8

Продаден