Сграда Касиопея, етаж 5
Апартамент 23 Апартамент 24 Апартамент 25 Апартамент 26 - Продаден Апартамент 27 - Продаден Апартамент 28 - Продаден Апартамент 29 - Продаден

Апартамент 23

Апартамент 24

Апартамент 25

Апартамент 26 - Продаден

Апартамент 27 - Продаден

Апартамент 28 - Продаден

Апартамент 29 - Продаден