Управление на проекти

Нашата фирма е специализирана в управлението на инвестиционни проекти, като предоставя висококачествени инженерингови услуги в областта на проектирането, ръководството и организацията им. Основната ни цел е да улесним максимално инвеститорите в процеса на изготвяне и реализиране на проекта и довеждането му до успешен завършек. Управлението на проект обхваща дейностите от възникването на една инвестиционна идея до момента на нейното осъществяване в рамките на планиран бюджет, продължителност и качество. Ние разполагаме с актуалната информация за имотния сектор, инвестиционния климат и потребителските нагласи, необходима за оценка на риска и определяне на реалистични срокове за изпълнение. 

Основните стъпки, които ще извървим заедно към успешната реализация на Вашата идея, са:

  • Изготвяне на бизнес план;
  • Кандидатстване за финансиране;
  • Проектна документация;
  • Комуникация със съответните компетентни органи във връзка с администриране на проекта;
  • Организация на строителния процес по етапи; Инвестиционен контрол;