Строително – инвестиционно дружество МАВ ГРУП

Управление на проекти

Нашата фирма е специализирана в управлението на инвестиционни проекти, като предоставя висококачествени инженерингови услуги в областта на проектирането, ръководството и организацията им. Основната ни цел е да улесним максимално инвеститорите в процеса на изготвяне и реализиране на проекта и довеждането му до успешен завършек. Управлението на проект обхваща дейностите от възникването на една инвестиционна идея до момента на нейното осъществяване в рамките на планиран бюджет, продължителност и качество. Ние разполагаме с актуалната информация за имотния сектор, инвестиционния климат и потребителските нагласи, необходима за оценка на риска и определяне на реалистични срокове за изпълнение. Основните стъпки, които ще извървим заедно към успешната реализация на Вашата идея, са: