Строително – инвестиционно дружество МАВ ГРУП

За фирмата

"МАВ Груп” ЕООД е строително – инвестиционно дружество, занимаващо се с проучване, комплексно проектиране и строителство на административни и жилищни сгради. Компанията стартира дейността си 1999 г. и успешно комбинира инвестиционните проекти със собствено проектиране, строителство и консултантска дейност, което бързо я утвърждава като сигурен и качествен партньор в сферата на имотния пазар. Сградите, които предлагаме се отличават с много добра функционалност, те са символ на модерното жилищно и офис строителство. В условията на конкурентния пазар на строителни обекти, ние намираме мястото си, осигурявайки високо качество и коректност в отношенията с нашите партньори и клиенти.

 

Нашите партньори: